Služby

Okrem hlavných činností, na ktoré bola organizácia zriadená, vykonávame v priebehu roka i ďalšie činnosti, ktoré s hlavnými súvisia:

  • - Schôdze a prednášky organizácií s podporou mesta – ide o civilné organizácie, ktoré majú po dohode s vedením mesta úľavu na nájomnom (SČK, SZZP, SZZ, MO Csemadok, Skauti..., atď)
  • - Benefičné koncerty – s výťažkom poukázaným na charitatívne účely
  • - Zabezpečenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva Veľký Meder
  • - Komerčný prenájom priestorov – poskytnutie s nimi súvisiacich služieb na krátkodobé náhodné podujatia.

Ide o prenájom za cenu podľa cenníka (ide zväčša o predajné akcie, nábor pracovných síl, prednášky, dražby, zdravotné, prezentačné prednášky, školenia...)

 


Vytlačiť