Zmiešaný spevácky zbor Lajosa Bárdosa

 

Zmiešaný spevácky zbor Bárdos Lajos Vegyes Kar je amatérske hudobné teleso, v ktorom pôsobia občania mesta s cieľom zachovania a rozvoja trvalých kultúrnych hodnôt na úseku zborového spevu.

Miešaný spevácky zbor pôsobí pri Mestskom kultúrnom stredisku vo Veľkom Mederi. Činnosť tohto miešaného zboru sa začína datovať koncom minulého storočia. Vznikol v roku 1892 ako mužský spevokol. Zbor doteraz rozvíja činnosť kultúrnu, spoločenskú i umeleckú.

Spevácky zbor má v meste tradíciu. Do povedomia širšej verejnosti sa dostal predovšetkým prostredníctvom koncertov na rôznych mestských a hosťujúcich podujatiach, adventných koncertoch. Zúčastňuje sa rôznych koncertov, hosťujúcich podujatiach doma i v zahraničí a taktiež vyvíja i družobné aktivity.

Zbor sa môže pochváliť pestrým repertoárom v ktorom nechýbajú diela klasickej a modernej vokálnej tvorby, úpravy ľudových piesní ako aj sakrálne skladby a skladby mladých autorov. Spevácky zbor dôstojne reprezentuje mesto Veľký Meder aj v zahraničí.

Spevácky zbor každý rok usporiada prehliadku speváckych zborov, na ktoré pozýva aj spevácke zbory z Maďarska. Zámerom podujatia je uskutočnenie stretnutia speváckych zborov s medzinárodnou účasťou s cieľom zachovania a rozvoja trvalých kultúrnych hodnôt a podporovať rasť jednotlivých zborov.  

V súčasnosti zbor vedie Kornélia Nagyová, organizačná vedúca zboru a dirigentka Yvette Orsovicsová, pod ktorej taktovkou zbor nastúpil cestu náročnejších interpretácií a rozšíril repertoár skladieb.

Nácviky sa konajú pravidelne v piatok v priestoroch kultúrneho domu. .

 

Počet členov zboru je 20 (15 žien a 5 chlapov)

 

Vystúpenia speváckeho zboru v roku 2019
 • 11. máj Hosťujúce vystúpenie Csorna (MR)
 • 01. jún Stretnutie speváckych zborov Veľký Meder
 • 07. jún 70. rokov Csemadoku - vystúpenie Veľký Meder
 • 15. jún Hosťujúce vystúpenie Lébény (MR)
 • 16. jún Spomienka na Holokaust Veľký Meder
 • 18. jún Vystúpenie v rímsko-kat. kostole Veľký Meder
 • 23. jún Askara - židovský cintorín Dunajská Streda
 • 07. december Adventný koncert Gabčíkovo
 • 14. december Adventný koncert Mecsér (MR)
 • 15. december Adventný koncert Okoč
 • 20. december Adventný koncert Veľký Meder

 Vytlačiť