Svätoštefanské kultúrne dni

XXIX. ročník Veľkomederských Svätoštefanských dní

v dňoch 16 - 18. augusta 2019

16. augusta 2019 (piatok)

miesto: Promenáda termálneho kúpaliska – prírodné javisko
18.00 – SEVEN´S - vystúpenie mládežníckej rockovej skupiny
20.30 – Koncert skupiny REPUBLIC
22.30 – ORAVIA - DEEP PURPLE TRIBUTE BAND koncert

17. augusta 2019 (sobota)

miesto: termálne kúpalisko
08.00 – XIII. ROČNÍK CYKLISTICKÝCH PRETEKOV
NA POČESŤ SVÄTÉHO ŠTEFANA

miesto: ul. Sv. Štefana, nádvorie kláštornej školy
08.00 – VARENIE GULÁŠU – mestská súťaž vo dvore kláštora
12.00 – KULTÚRNY PROGRAM
Vystúpia: ženský a mužský spevokol klubu dôchodcov KÉKNEFELEJCS a
VIDÁM NÓTÁZÓK, speváčky ľudových piesní, CITY DANCE CLUB - vystúpenie
skupín modetrného tanca
14.00 – VYHODNOTENIE SÚŤAŽE vo varení gulášu – odovzdanie cien
18.00 – EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA - rímskokatolický farský kostol sv. Mikuláša
19.00 – SLÁVNOSTNÉ KLADENIE VENCOV PRI SOCHE SVÄTÉHO ŠTEFANA
Slávnostný príhovor: DR. GYÖRGY HERDICS, titulný opát
Účinkuje: dychová hudba OUCHA zo Zemianskej Olče

miesto: Promenáda termálneho kúpaliska – prírodné javisko
17.00 – MEGYEROCK 2019 - otvorenie rockového festivalu
17.30 – KING SIZE - vystúpenie hudobnej skupiny
19.30 – BIG MAN BAND - koncert skupiny
21.30 – ATTILA FIAI - živý koncert hudobnej skupiny z MR
23.00 – MAIDEN TRIBUTE BAND - koncert skupiny

18. augusta 2019 (nedeľa)

miesto: nádvorie kláštornej školy, promenáda termálneho kúpaliska
08.00 – PREDAJNÉ TRHY na promenáde
11.00 – SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA – nádvorie kláštornej školy (Mons. László Szakál)
18.30 – OLD COUNTRY BOYS - koncert skupiny
21.00 – HORVÁTH TAMÁS - živý koncert hudobnej skupiny z MRVytlačiť