Stavanie mája

Májový strom je symbolom znovuzrodenia prírody, symbolická rekvizita známa v celej Európe jarnými zvykmi mladosti. Májový stromček zorganizovali skupiny chlapcov pre dievčatá, pre ktoré to bola veľká česť. Hodili sa na to vysoké stromy, ktoré uviazali k oploteniu v noci alebo za skorého úsvitu. Zvyčajne bol zdobený farebnými stuhami a jedlom a pitím. Máj staval obyčajne mládenec dievčaťu, o ktoré sa uchádzal, a ich stavanie je rozšírené na celom území Slovenska, ale v niektorých oblastiach ho chlapci postavili aj príbuzným dievčatám. Často stavali obce aj spoločný májový strom. Táto tradícia bola známa aj vo Veľkom Mederi v 50. rokoch minulého storočia. Zvyk stavania májov sa v zmenenej podobe udržal dodnes, stavia sa však zväčša jeden ovenčený strom uprostred dediny alebo hlavného námestia. Túto tradíciu v roku 2010 obnovila organizácia Csemadoku vo Veľkom Mederi. Každoročne posledný aprílový víkend na nádvorí mestského vlastivedného domu sa stavia májový strom na počesť dievčat a žien.

Podujatie je súčasťou Dní Mateja Korvína, a je oň veľký záujem.


Vytlačiť