Kultúrne dni Mateja Korvína

V roku 2019 už po dvanásti krát sa vo Veľkom Mederi uskutočnili Kultúrne dni Mateja Korvína. Tradične ich dňa 30. apríla otvorilo podujatie vo dvore vlastivedného domu a to stavanie mája – ľudovo-umeleckým programom.

Do programov Kultúrnych dní Mateja Korvína, ktoré každoročne organizuje mesto Veľký Meder sa aktívne zapájajú z roka na rok žiaci Obchodnej akadémie.
Podľa známej miestnej legendy do Veľkého Medera v roku 1466 zavítal aj Matej Korvín. V tom istom roku 15. decembra tento panovník v Trnave udelil privilégiá poslancom Veľkého Medera a Ižopu.

Žiaci v tradičnom oblečení z renesančného obdobia prišli k pomníku na Starej ulici, ktorý bol postavený pri príležitosti 530. výročia odovzdania privilégií.
Sprievod pokračoval v ceste na školský dvor, kde sa žiaci vďaka niekoľkotýždňovým prípravám aspoň na pár minút vrátili do obdobia renesancie a v rámci situačnej hry zahrali svadbu Mateja Korvína a Beatrix.

Kultúrne akcie sa potom presunuli na prírodné javisko termálneho kúpaliska, kde vo večerných hodinách potom nasledovali vystúpenia hudobných skupín a spevákov.
Súčasťou kultúrnych dní bol aj XIV. ročník oblastnej výstavy vín spojená s ochutnávkou.Vytlačiť