Jazykové kurzy

MsKS v spolupráci s Akadémiou vzdelávania v Dunajskej Strede zabezpečuje záujemcom intenzívne štúdium jazyka určené  začiatočníkom i pokročilým na rôznych vedomostných úrovniach.

Cieľom kurzov je vytvoriť, rozvinúť a upevniť zručnosti aktívnej komunikácie v cudzom jazyku – so všeobecným zameraním, v rozsahu potrebnom pre praktické zvládnutie jazyka v osobných a pracovných kontaktoch.

Podľa želania záujemcov ponúkame jazykové kurzy –angličtinu, nemčinu a slovenčinu.


Vytlačiť