ZOZNAM UDALOSTÍ

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!

KALENDÁR UDALOSTÍ

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Mestské kultúrne stredisko oznamuje svojim návštevníkom, že vzhľadom na súčasné protipandemické opatrenia, návštevu MsKS povoľuje len očkovaným a osobám po prekonaní kovidu.
Programy plánované ku koncu roku 2021 budú preložené na rok 2022.
Žiadame Vás, aby ste pri príchode na podujatie ukázali potvrdenie. (Covid Pas)

POSLANIE MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA

Mestské kultúrne stredisko je príspevkovou organizáciou mesta Veľký Meder, zriadená mestom na účely plnenia úloh pri vytváraní podmienok pre rozvoj miestnej kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti, zachovávanie kultúrnych tradícií mesta Veľký Meder a na zabezpečovanie kultúrnych a vzdelávacích aktivít pre široký okruh občanov.
Tvoria ho Mestská knižnica vo Veľkom Mederi a v mestskej časti Ižop, ďalej Vlastivedný dom.
Hlavné ciele rozvoja miestnej kultúry vychádzajú zo štatútu a zriaďovacej listiny MsKS, ktoré sú základnými dokumentmi určujúcimi poslanie a úlohy kultúrnej inštitúcie.
Obsah činností MsKS taktiež v plnej miere podporuje programové koncepčné a strategické smerovanie vedenia mesta.
Územná pôsobnosť organizácie je mesto Veľký Meder.

Predmet činnosti

 • sprostredkovanie kultúrnych hodnôt a spoločenskej zábavy na báze profesionálnych
 • a amatérskych umeleckých telies,
 • sprostredkovanie výchovno-vzdelávacích aktivít obyvateľom mesta,
 • vykonávanie informačnej, propagačnej a reklamnej činnosti,
 • vydavateľská, edičná a publikačná činnosť,
 • správa zvereného majetku, prevádzka, údržba, oprava objektov a zariadení, ktoré
 • využíva na svoju činnosť,
 • tvorba programov vo vlastnej réžii,
 • spolupráca s krajskými a národnými kultúrnymi inštitúciami,
 • spolupráca s občianskymi združeniami a záujmovými skupinami, ktoré sa v rámci svojej činnosti venujú kultúrnym aktivitám

Súčasť hlavných činností organizácie

 • realizácia kultúrnych podujatí rôznych foriem, zamerania i rozsahu
 • realizácia podujatí celomestského významu v spolupráci so samosprávou  pri rôznych príležitostiach
 • galerijná činnosť - inštalácia výstav
 • združovanie občanov do záujmovo-umeleckých kolektívov a vytváranie  podmienok pre ich činnosť
 • umožnenie činnosti miestnym organizáciám, občianskym združeniam, národnostným kultúrnym zväzom, cirkvám a iným inštitúciám realizujúcim kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta
 • spolupráca so školami pri organizovaní kultúrno-výchovnej činnosti, besedy so spisovateľmi, organizovanie výstav výtvarných prác
 • prezentácia kultúry v zahraničí, najmä v partnerských mestách
 • vzdelávacie a praktické aktivity formou kurzov
 • poskytovanie informácií z oblastí kultúry pre obyvateľov mesta a návštevníkov
 • poskytovať knižničné služby, výpožičky literatúry a ostatnú činnosť v súlade s predmetom knihovníckej práce
 • propagácia kultúrnej činnosti na verejnosti a v médiách
 • využívanie grantov a sponzoringu na financovanie kultúrnych podujatí
 • organizácia a zabezpečovanie kultúrno-spoločenských akcií,  rôznych výstavných podujatí, festivalov, prehliadok, súťaží a vzdelávacích aktivít počas celého roka na území mesta
 • podporovanie vzniku a činnosť kultúrnych súborov na území mesta, občianskych združení so zameraním na kultúrnu činnosť občanov, detí a mládeže

NOVÉ KNIHY V KNIŽNICI

Image
Image
Image
Image
Image

Stiahnite si programovú ponuku MsKS

Všetko na dosah jednoducho a okamžite.